Home | 1000km of Imola

2022-04-02 15:00
League duration
2022-03-16 20:00 - 2022-04-02 21:00
Game Picture League Picture

W wyścigu obowiązują zasady jazdy online Simrace.pl  - KLIK

Wszelkie sytuacje opisane w regulaminie ligi są nadrzędnymi względem regulaminu ogólnego.

 1. Organizator
  1. Organizatorem wyścigu jest Simrace.pl.
  2. Organizator do przeprowadzania wyścigów wykorzystuje serwer Assetto Corsa Competizione i opiera się na tym oprogramowaniu w zakresie prowadzenia sesji. W szczególności dotyczy to: naliczania wyjazdów poza tor, sprawdzania prędkości w Pit Lane, naliczania kar DT oraz Stop and Go, wyników sesji, ustawienia pojazdów na gridzie itp.
  3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy w grze ani ewentualne rozłączenie użytkownika z sesji jak również niedostępność serwerów lobby.
  4. Organizator to organizacja non-profit, a właściwie grupa pasjonatów, którzy poświęcają swój czas, a często i pieniądze na to aby strona działała sprawnie, a wyścigi oraz relacje były na wysokim poziomie.
  5. Dotacje przeznaczane są na utrzymanie serwerów, a ewentualne nadwyżki - jeśli wystąpią - zostaną przeznaczone na nagrody.
  6. Wszelkie uwagi dotyczące danej ligi należy zgłaszać na forum w odpowiednim wątku lub właściwym kanale Discord.
 2. Zapisy
  1. Do wyścigu zapisać może się każdy, kto ma doświadczenie w ściganiu online.
  2. Udział w wyścigu jest darmowy, a dotacje są dobrowolne.
  3. Zapisując się na stronie do wydarzenia wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia ligi oraz statystyk użytkownika.
  4. Aby wziąć udział w wyścigu należy spełnić następujące warunki:
   • posiadać Safety Rating w ACC na poziomie co najmniej 70 (SA)
   • posiadać 3 medale toru
   • zrobić przynajmniej po jednym czystym okrążeniu na serwerze prekwalifikacyjnym (okrążenia poszczególnych kierowców są dodawane)
   • zaznaczyć obecność na stronie aktualnego wydarzenia
  5. Gracze z pingiem 150ms+ lub niestabilnym łączem internetowym mogą zostać usunięci z serwera gry.
 3. Samochody
  1. Do dyspozycji kierowców są wszystkie samochody klasy GT3.
  2. Obowiązuje Balance of Performance (BoP) OPEN SEASON (2021).
  3. Samochód można zmienić do momentu zakończenia prekwalifikacji do wyścigu, zmiany pojazdu dokonuje właściciel zespołu samodzielnie na stronie www.
  4. Na każdym serwerze jest miejsce na 40 samochodów klasy GT3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany pojemności gridu w zależności od zainteresowania. Decyzja w tej sprawie leży wyłącznie w gestii organizatora.
 4. Zespoły
  1. Zespół może składać się z maksymalnie 4 kierowców.
  2. Członkowie zespołu jadą jednym samochodem na zmianę.
 5. Prekwalifikacje
  1. Przed wyścigiem organizator udostępni serwer prekwalifikacji, gdzie każdy kierowca chcący wziąć udział w wyścigu zobowiązany jest do wykonania określonej ilości poprawnych okrążeń.
  2. Poprawne okrążenia zapisywane są do bazy danych dla każdego kierowcy i każdego samochodu. Na stronie wyników prekwalifikacji wyświetlany jest średni czas okrążenia zawodników danego zespołu oraz łączna ilość okrążeń dla wybranego samochodu. W przypadku zmiany samochodu na stronie, po odświeżeniu wyświetlone zostaną wyniki dla nowo wybranego samochodu.
  3. Okrążenia wyjazdowe, zjazdowe oraz takie gdzie serwer naliczył wyjazd poza tor nie są zaliczane do poprawnych okrążeń i nie są zapisywane w bazie danych.
  4. Okrążenia zrobione przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prekwalifikacji nie są zaliczane do wyników.
  5. Lista startowa tworzona jest automatycznie z wyników prekwalifikacji na podstawie uzyskanego czasu, ilości okrążeń oraz obecności. Obowiązkiem zawodnika jest spełnienie warunków kwalifikacji do wyścigu i wszelkie prośby o dopisanie do listy będą odrzucane.
  6. W przypadku niedoboru kierowców w jednej z klas lista zostanie dopełniona kierowcami innej klasy do limitu miejsc na serwerze.
 6. Weekend wyścigowy
  1. Trening
   1. Sesja treningowa rozpoczyna się o godzinie 12:00 i trwa 180 min.
   2. Sesja ta służy sprawdzeniu możliwości połączenia oraz warunków panujących na torze. Zaleca się aby zawodnicy połączyli się z serwerem podczas sesji treningowej aby nie powodować doczytywania elementów gry u innych zawodników podczas innych sesji oraz sprawdzili czy działa poprawnie zmiana kierowców w aucie.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do restartu serwera podczas sesji treningowej jeśli wystąpi błąd w konfiguracji lub zawodnik zgłosi taki błąd, nie później niż 15 minut przed zakończeniem sesji.
   4. Organizator nie gwarantuje rozwiązania problemu jeśli ten wystąpi z przyczyn niezależnych (np. bug gry, problem z serwerem lobby) lub zostanie zgłoszony w ostatniej chwili.
  2. Kwalifikacje
   1. Nie ma sesji kwalifikacyjnej. Ustawienie samochodów na pozycjach startowych odbywa się zgodnie z wynikami Prekwalifikacji.
  3. Wyścig
   1. Start do wyścigu poprzedza pełne okrążenie formujące zgodnie z prowadzącym widgetem w grze.
   2. Podczas wyścigu dozwolone jest tankowanie, zmiana opon i naprawa samochodu w alei serwisowej. Nie ma wymogu odnośnie ilości odbytych postojów.
   3. Maksymalny czas jazdy jednego kierowcy to 195 minut. Maksymalny czas trwania jednego stintu - 65 minut.
   4. Użycie opcji "powrót do garażu" i ponowny wyjazd na tor jest dozwolone. Gra nakłada stosowną karę czasową (controls locked) w związku z czym nie jest możliwe uzyskanie przewagi w ten sposób.
   5. Start do wyścigu poprzedza pełne okrążenie formujące. Zawodnik ma obowiązek utrzymać pozycję za poprzedzającym samochodem w jednej lub dwóch liniach zgodnie z prowadzącym widgetem w grze do czasu komunikatu o zielonej fladze oznajmiającej start wyścigu.
  4. Wjazd / wyjazd z alei serwisowej
   1. Zawodnik wjeżdżający lub wyjeżdżąjący z pitu zobowiązany jest do nie przekraczania linii ciągłej. Dotyczy to również kierowców znajdujących się na torze w momencie jeśli inny kierowca wyjeżdża z alei serwisowej.
   2. W zależności od danej sesji weekendu wyścigowego zawodnicy są zobowiązani zachować następującą ostrożność:
    1. Trening i kwalifikacje - zawodnik wyjeżdżający z pitu powinien przepuścić kierowcę znajdującego się na szybkim okrążeniu. Musi tak dostosować swoją prędkość wyjazdu aby nie przeszkodzić, a w szczególności nie doprowadzić do kontaktu z zawodnikiem znajdującym się na okrążeniu pomiarowym, który ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Przeszkodzenie takiemu zawodnikowi przez osobę wyjeżdżającą z pitu może skutkować nałożeniem kary.
    2. Wyścig - zawodnik wyjeżdżający z pitu ma pierwszeństwo i nie musi ustępować kierowcom na torze - jeśli nie jest zawodnikiem zdublowanym (nie dotyczy kierowców różnych klas). Zawodnik, który widzi osobę wyjeżdżającą z pitu musi dostosować swój tor jazdy aby nie spowodować kolizji.
 7. Punktacja
  1. Za wyścig zespół otrzymuje stosowną ilość punktów w zależności od pozycji na mecie. Punktacja zostanie podana na stronie www.
  2. Aby zostać sklasyfikowanym w danym wyścigu i otrzymać punkty zespół musi przejechać minimum 80% okrążeń, które wykonał lider.
 8. Zgłaszanie incydentów
  1. Zgłoszone incydenty rozpatrywane będą tylko w czasie trwania wyścigu.
  2. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą udostępnionego na kanale discordowym #report-incident-live formularza zgłoszeniowego.
  3. Zgłoszenia z ostatniej godziny wyścigu będą przyjmowane do 30 minut po zakończonym wyścigu (np. jeżeli dana drużyna nie mogła zgłosić incydentu w trakcie ostatniego stintu bo jeden z zawodników był niedostępny). Również należy dokonać tego przez formularz zgłoszeniowy na kanale #report-incident-live. Incydenty zgłoszone po wyznaczonym czasie będą odrzucane, tak jak i incydenty zgłoszone przez stronę.
  4. Kary i werdykty będą udostępnione na kanale discordowym #penalties-live.
  5. Kary za incydenty nierozpatrzone w czasie wyścigu zostaną doliczone do wyników końcowych.
  6. W trakcie wyścigu każdemu zespołowi przysługuje tylko jedno odwołanie od decyzji sędziowskiej. Nałożona kara, może zostać oprotestowana zaraz po jej ogłoszeniu na kanale discordowym #appeals-live. Kara zostanie wtedy zdjęta, a zespół będzie miał 15 minut na przygotowanie i przesłanie dowodów przez formularz udostępniony na tym samym kanale. Należy podać nr incydentu udostępnionego na kanale #penalties-live od którego zespół się odwołuje.
  7. Po wyścigu zespoły mogą się odwołać od każdej decyzji sędziowskiej tak jak w normalnych sezonach Simrace. Udostępniony zostanie specjalny dodatkowy formularz w tym celu.
 9. Kary
  1. Każdy incydent rozpatrywany jest indywidualnie i sędziowie wydają swoje ekspertyzy w formie pisemnej na kanale discordowym #penalties-live.
  2. Incydenty, które będą miały miejsce na pierwszym okrążeniu będą ocenianie bardziej surowo.
  3. Na zespoły nałożone mogą zostać kary:
 • RI "Racing Incident" - Nadawane wtedy kiedy obydwaj kierowcy są winni, lub żaden.
 • NFA "No Further Action" - Nadawane wtedy kiedy osoba zgłaszająca incydent jest u winy i z powodu incydentu straciła już czas i pozycję.
 • Ostrzeżenia ( Warnings ) - Nadawane wtedy gdy zostaje wykonany manewr wyprzedzania, bądź też agresywny manewr ofensywny, kończący się kontaktem, lecz z oddaną pozycją. (Czas na oddanie pozycji to jedno okrążenie, preferowane przed zakończeniem aktualnego okrążenia)
 • Ostrzeżenia również można kumulować, co oznacza, że ​​trzecie ostrzeżenie będzie nagradzane 5-sekundową karą, a czwarte 15-sekundową karą, tak jak każde po czwartym.
 • Kara 5s - Nadawane wtedy gdy zostaje wykonany manewr wyprzedzania, bądź też agresywny manewr ofensywny, kończący się kontaktem, bez oddanej pozycji.
 • Kara 5s - Nadawane wtedy gdy kierowca jednego samochodu wypchnie samochód drugiego kierowcy poza tor lub uderzy go powodując utratę kontroli. Tak zwany "takeout" lub "punt", lecz pozycja zostanie oddana.
 • Kara 15s - Nadawane wtedy gdy kierowca jednego samochodu wypchnie samochód drugiego kierowcy poza tor lub uderzy go powodując utratę kontroli. Tak zwany "takeout" lub "punt", którego efektem nie będzie znacząca utrata pozycji lub czasu, czy też nie znaczące uszkodzenia pojazdu (niskie uszkodzenia).
 • Kara DT ( przejazdu przez pit ) - Nadawana wtedy gdy kierowca jednego samochodu wypchnie samochód drugiego kierowcy poza tor lub uderzy go powodując utratę kontroli. Tak zwany "takeout" lub "punt" powodujący znaczną utratę czasu lub pozycji, czy znaczące uszkodzenia pojazdu (średnie, duże uszkodzenia)
 • Kara S&G10 - Nadawana wtedy gdy kierowca samochodu jest odpowiedzialny za spowodowanie incydentu w którym wzięło udział kilka samochodów (od 4 wzwyż), bądź kierowca samochodu będzie odpowiedzialny za spowodowanie nieodpowiedzialnego incydentu.
 • Dyskwalifikacja (DQ) - Nadawane wtedy gdy kierowca celowo utrudnia innym wyścig, celowo spowalniając uderzając lub wypychając inne samochody poza tor, lub jego połączenie jest niestabilne i pomimo powiadomienia go o tym stanie, nie poprawia się ono.

Inne

 1. Zaleca się, aby kierowcy podczas trwania kwalifikacji oraz wyścigu był dostępny na odpowiednim kanale głosowym Discord. Komunikację należy ograniczyć do minimum podczas trwania sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigowej.
 2. Regulamin może ulec zmianie w trakcie sezonu z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od najbliższej rundy.