Home | National Cup S3 - Porsche Cup

Lap times
2023-09-16 19:00 - 2023-11-03 23:59
2023-09-16 19:00 - 2023-11-03 23:59
2023-10-01 21:00
2023-10-08 21:00
2023-10-15 21:00
2023-10-22 21:00
2023-10-29 21:00
2023-11-05 21:00
League duration
2023-09-17 10:00 - 2023-11-12 19:00
Game Picture League Picture

W całym sezonie obowiązują zasady jazdy online Simrace.pl  - KLIK

Wszelkie sytuacje opisane w regulaminie ligi są nadrzędnymi względem regulaminu ogólnego.

 1. Organizator
  1. Organizatorem ligi jest Simrace.pl.
  2. Organizator do przeprowadzania wyścigów wykorzystuje serwer Assetto Corsa Competizione i opiera się na tym oprogramowaniu w zakresie prowadzenia sesji. W szczególności dotyczy to: naliczania wyjazdów poza tor, sprawdzania prędkości w Pit Lane, naliczania kar DT oraz Stop and Go, wyników sesji, ustawienia pojazdów na gridzie itp.
  3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy w grze ani ewentualne rozłączenie użytkownika z sesji jak również niedostępność serwerów lobby.
  4. Organizator to organizacja non-profit, a właściwie grupa pasjonatów, którzy poświęcają swój czas, a często i pieniądze na to aby strona działała sprawnie, a wyścigi oraz relacje były na wysokim poziomie.
  5. Dotacje przeznaczane są na utrzymanie serwerów, a ewentualne nadwyżki - jeśli wystąpią - zostaną przeznaczone na nagrody.
  6. Wszelkie uwagi dotyczące danej ligi należy zgłaszać na forum w odpowiednim wątku lub właściwym kanale Discord.
 2. Udział
  1. Do ligi zapisać może się każdy, kto ma doświadczenie w ściganiu online lub dopiero je rozpoczyna.
  2. Udział w lidze jest darmowy, a dotacje są dobrowolne.
  3. Zapisując się na stronie i/lub do ligi wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia ligi oraz statystyk użytkownika.
  4. Aby wziąć udział w lidze należy spełnić następujące warunki:
   • posiadać Safety Rating w ACC na poziomie co najmniej 50 (SA)
   • posiadać 2 medale toru do aktualnie trwającej rundy
   • zrobić 3 czyste okrążenia na serwerach prekwalifikacyjnych
   • zaznaczyć obecność na stronie aktualnego wydarzenia
  5. Gracze z pingiem 150ms+ lub niestabilnym łączem internetowym mogą zostać usunięci z serwera gry.
 3. Kalendarz wyścigów
  1. Obowiązuje kalendarz wyścigów opublikowany na stronie.
 4. Samochody
  1. Cały sezon National Cup opiera się na samochodzie Porsche 911 GT3 Cup (992).
 5. Zespoły
  1. Zespół może składać się z maksymalnie 2 kierowców.
  2. Zaleca się aby samochody miały zbliżone malowanie i różniły się numerem bocznym. Zespoły mogą być tworzone tylko w obrębie jednego serwera.
 6. Prekwalifikacje
  1. Przed pierwszym wyścigiem oraz w trakcie sezonu zostaną uruchomione 2 serwery prekwalifikacyjne z różnymi torami.
  2. Poprawne okrążenia zapisywane są do bazy danych dla każdego kierowcy. Na stronie wyników prekwalifikacji wyświetlana jest średnia z 3 najlepszych czasów okrążeń danego zawodnika oraz ilość okrążeń.
  3. Okrążenia wyjazdowe, zjazdowe oraz takie gdzie serwer naliczył wyjazd poza tor nie są zaliczane do poprawnych okrążeń i nie są zapisywane w bazie danych.
  4. Okrążenia zrobione przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prekwalifikacji nie są zaliczane do wyników.
  5. Średnia z 3 najlepszych okrążeń zawodnika na każdym z torów zostanie wzięta do wyliczenia jego czasu kwalifikacyjnego oraz przypisania do odpowiedniego splitu. Podział na splity obowiązuje na cały sezon.
  6. W przypadku dołączenia do sezonu w trakcie jego trwania zawodnik zobowiązany jest wykonać serię okrążeń na serwerach prekwalifikacyjnych aby na ich podstawie zostać przypisanym do odpowiedniego splitu.
  7. Przypisanie do splitu w trakcie sezonu nie gwarantuje startu w wyścigach, pierwszeństwo startu mają osoby przypisane do splitów w prekwalifikacjach przedsezonowych. Udział w wyścigu uzależniony jest od ilości zgłoszonych kierowców do danej rundy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc na serwerze oraz dopisywania i usuwania zawodników ze splitu w uzasadnionych przypadkach.
 7. Weekend wyścigowy
  1. Trening
   1. Sesja treningowa rozpoczyna się na około godzinę przed wyścigiem, zgodnie z czasem podanym na stronie przy danej sesji.
   2. Sesja ta służy sprawdzeniu możliwości połączenia oraz warunków panujących na torze. Zaleca się aby zawodnik połączył się z serwerem podczas sesji treningowej aby nie powodować doczytywania elementów gry u innych zawodników podczas sesji kwalifikacyjnej.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do restartu serwera podczas sesji treningowej jeśli wystąpi błąd w konfiguracji lub zawodnik zgłosi taki błąd, nie później niż 15 minut przed zakończeniem sesji.
   4. Organizator nie gwarantuje rozwiązania problemu jeśli ten wystąpi z przyczyn niezależnych (np. bug gry, problem z serwerem lobby) lub zostanie zgłoszony w ostatniej chwili.
  2. Kwalifikacje
   1. Sesja kwalifikacyjna trwa 15 minut. Okrążenie rozpoczęte przed upływem czasu również jest wliczane do pomiarowych.
   2. Wyjazd na sesję kwalifikacyjną odbywa się z zachowaniem odstępu do samochodu poprzedzającego. Odstęp ma być taki, żeby obaj kierowcy mogli wykonać okrążenie pomiarowe bez przeszkadzania sobie wzajemnie.
   3. Użycie opcji "powrót do garażu" jest dozwolone w dowolnym momencie. Kierowca może ponownie wyjechać na tor.
   4. Wyprzedzanie podczas kwalifikacji dozwolone jest wyłącznie w przypadku gdy kierowca poprzedzajacy popełni błąd lub jest dużo wolniejszy. Jeśli tempo kierowcy jest podobne, a doganiasz go przy zakrętach to znaczy, że zostawiłeś sobie za mało miejsca. Należy odpuścić i dać sobie i jemu możliwość wykonania dobrego okrążenia pomiarowego. Wyprzedzanie podczas kwalifikacji, a szczególnie na okrążeniu wyjazdowym gdzie zawodnik poprzedzający zostawia sobie miejsce lub utrudnianie innym jazdy może skutkować nałożeniem kary zgodnie z taryfikatorem.
  3. Wyścig
   1. Start do wyścigu poprzedza pełne okrążenie formujące. Zawodnik ma obowiązek utrzymać pozycję za poprzedzającym samochodem w jednej lub dwóch liniach zgodnie z prowadzącym widżetem w grze do czasu komunikatu o zielonej fladze oznajmiającej start wyścigu.
   2. Pit stop w trakcie wyścigu nie jest wymagany, ale jest dozwolony.
   3. Użycie opcji "powrót do garażu" i ponowny wyjazd na tor jest dozwolone. Gra nakłada stosowną karę czasową (controls locked) w związku z czym nie jest możliwe uzyskanie przewagi w ten sposób.
   4. Dublowani zawodnicy są zobowiązani do przepuszczenia szybszych kierowców w najbliższym momencie i w bezpieczny sposób.
  4. Wjazd / wyjazd z alei serwisowej
   1. Zawodnik wjeżdżający / wyjeżdżąjący z pitu zobowiązany jest do nie przekraczania linii ciągłej. Dotyczy to również kierowców znajdujących się na torze w momencie jeśli inny kierowca wyjeżdża z alei serwisowej.
   2. W zależności od danej sesji weekendu wyścigowego zawodnicy są zobowiązani zachować następującą ostrożność:
    1. Trening & kwalifikacje - zawodnik wyjeżdżający z pitu powinien przepuścić kierowcę znajdującego się na szybkim okrążeniu. Musi tak dostosować swoją prędkość wyjazdu aby nie przeszkodzić, a w szczególności nie doprowadzić do kontaktu z zawodnikiem znajdującym się na okrążeniu pomiarowym, który ma w tej sytuacji pierwszeństwo. Przeszkodzenie takiemu zawodnikowi przez osobę wyjeżdżającą z pitu może skutkować nałożeniem kary.
    2. Wyścig - zawodnik wyjeżdżający z pitu ma pierwszeństwo i nie musi ustępować kierowcom na torze - jeśli nie jest zawodnikiem zdublowanym (nie dotyczy kierowców różnych klas). Zawodnik, który widzi osobę wyjeżdżającą z pitu musi dostosować swój tor jazdy aby nie spowodować kolizji.
 8. Punktacja
  1. Za oba wyścigi kierowca otrzymuje stosowną ilość punktów w zależności od pozycji na mecie. Punkty z obu wyścigów są następnie sumowane. Punktacja zostanie podana na stronie www.
  2. Dodatkowe 2 punkty otrzymuje kierowca, który zajmie 1. miejsce w kwalifikacjach do wyścigu 1.
  3. Dodatkowe 2 punkty otrzymuje kierowca, który wykona najlepsze okrążenie podczas wyścigu, pod warunkiem, że skończy w pierwszej dziesiątce.
  4. Aby zostać sklasyfikowanym w danym wyścigu i otrzymać punkty kierowca musi przejechać minimum 80% okrążeń, które wykonał lider.
 9. Zgłaszanie incydentów
  1. Po każdym wyścigu udostępniona zostanie powtórka wzorcowa.
  2. Zgłoszenia incydentów można dokonać przy pomocy formularza na stronie do 72 godzin po zakończeniu wyścigu.
  3. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie powtórki wzorcowej określając dokładny czas z powtórki, podając numer boczny samochodu i wybierając nazwisko podejrzanego. W przypadku dłuższych wyścigów, gdzie są dwie powtórki należy podać też nr powtórki.
  4. Zgłaszany incydent należy opisać z własnej perspektywy możliwie szczegółowo i konkretnie.
  5. Zgłoszenia z innej powtórki, bez prawidłowego czasu, opisu itp. będą traktowane jako zgłoszenia niepoprawne i zostaną odrzucone.
 10. Kary
  1. Każdy incydent rozpatrywany jest indywidualnie i sędziowie wydają swoje ekspertyzy w formie pisemnej lub podczas sesji sędziowskiej.
  2. Jeśli sędziowie osiągną zgodność lub opinię przeważającą zostaje wydany werdykt sędziowski.
  3. Punkty karne nadawane są przez sędziów na podstawie werdytku i taryfikatora kar.
  4. W szczególnych przypadkach sędziowie mogą nałożyć na zawodników inne kary np. kara czasowa, dyskwalifikacja.
  5. Punkty karne odliczane są od wyniku danego zawodnika z określonej rundy.
  6. Kierowca, który pomimo zakwalifikowania się i zaznaczenia obecności nie stawi się na wyścigu otrzyma 5 punktów karnych.
  7. Wprowadzone zostają progi punktowe dla kierowców, którzy w sezonie przekroczą łącznie następującą ilość punktów karnych:
   1. 20 pk - zakaz startu w kwalifikacjach w następnej rundzie po wyścigu, w którym kierowca przekroczył próg
   2. 40 pk - zakaz startu w następnej rundzie (j.w.)
   3. 60 pk - zakaz startu w kolejnych rundach do końca sezonu
  8. Kierowca, który pomimo zakazu weźmie udział w kwalifikacjach lub wyścigu zostanie zdyskwalifikowany a jego kara przejdzie na następną rundę.
  9. Zakaz startu w kwalifikacjach przechodzi na kolejną rundę w sytuacji gdy kierowca nie uczestniczy w wyścigu.
 11. Klasyfikacja generalna
  1. Zwycięzcą sezonu zostaje kierowca z największą liczbą punktów. W przypadku remisu jest to zawodnik z większą ilością zwycięstw (w przypadku równej ilości zwycięstw – największa liczba drugich miejsc itd.)
  2. Do klasyfikacji generalnej wliczone zostanie 5 z 6 rund, oznacza to, że wynik najsłabszej rundy lub ta, w której kierowca nie brał udziału zostanie odrzucona.
  3. Te same zasady obowiązują w klasyfikacji zespołowej.
 12. Pozostałe
  1. Zaleca się, aby kierowca podczas trwania kwalifikacji oraz wyścigu był dostępny na odpowiednim kanale głosowym Discord. Komunikację należy ograniczyć do minimum podczas trwania sesji kwalifikacyjnej oraz wyścigowej.
  2. Regulamin może ulec zmianie w trakcie sezonu z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od najbliższej rundy.